Draagvlakonderzoek

Draagvlakonderzoek

Draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd om het draagvlak onder verschillende stakeholders in een bepaald gebied te onderzoeken. Bijvoorbeeld om te meten of er draagvlak is onder inwoners, ondernemers of overige doelgroepen voor het starten van een bepaald project of het doorvoeren van maatregelen vanuit de gemeente, provincie of een instelling. Met het uitvoeren van daagvlakonderzoek komt de positie van verschillende stakeholders naar voren over de plannen en mogelijke gevolgen daarvan. U meet het draagvlak voor verschillende opties en brengt in kaart onder welke voorwaarden draagvlak tot stand komt en hoe draagvlak kan worden vergroot.

Het draagvlakonderzoek levert concrete resultaten op waarmee u verder kunt in het proces. Het biedt inzicht in hoe maatregelen of veranderingen kunnen worden doorgevoerd.

Lexnova kan een draagvlakonderzoek opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren in de vorm die het beste bij uw organisatie en het onderzoek past. Lexnova levert onderzoek op maat en focust op specifieke aspecten die voor u als klant belangrijk zijn. Wij bieden persoonlijk contact en begeleiding bij elke fase van het onderzoek.

In onze heldere rapportages leggen wij verbanden tussen verschillende thema’s en vergelijken wij de uitkomsten tussen verschillende groepen. Uiteraard behoort een eventuele presentatie (op locatie) ook tot de mogelijkheden.

Bij de meeste draagvlakonderzoeken worden online vragenlijsten gebruikt. Door onze uitgebreide jarenlange ervaring met deze methode, zijn wij in staat de doelen van het onderzoek om te zetten naar een bondige en heldere vragenlijst. Maar ook een combinatie van vragenlijsten met kwalitatief onderzoek, zoals interviews en focusgroepen, behoort tot de mogelijkheid.

Projectvoorbeeld
Draagvlakonderzoek Energietransitie

In opdracht van de Provinciale Staten van Drenthe hebben onderzoekers van Lexnova een uitgebreide inwonerspeiling uitgevoerd onder de inwoners van de provincie Drenthe naar de gewenste betrokkenheid bij de energietransitie en welke rol Provinciale Staten hierbij kan spelen. Dit onderzoek leidde tot zeer nuttige inzichten over gewenste vormen van participatie. Meer informatie over draagvlakonderzoek in het kader van de energietransitie leest u op de bijbehorende pagina.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2