Herziening opleiding

Herziening opleiding

Soms willen hogescholen of universiteiten weten of het curriculum van een opleiding nog toekomstbestendig is. Sluit de huidige opzet van een opleiding of de afbakening van aangrenzende opleidingen nog aan bij het werkveld? Wat verwacht het werkveld van toekomstige afgestudeerden, in het licht van maatschappelijke en vakmatige ontwikkelingen? Lexnova onderzoekt die werkveldbehoeften op een brede én precieze manier. We verdiepen ons met de opdrachtgever in het vakgebied en brengen de trends, sectoren en behoeften in beeld. De uitkomsten geven de opdrachtgever bouwstenen voor de herziening van de opleiding, wat mogelijk aanleiding geeft tot een aanvraag nieuwe opleiding met macrodoelmatigheidstoetsing.

Projecten

Bijdrage herziening sectorbeeld aard- en milieuwetenschappen

Lexnova onderzocht het huidige en toekomstige werkveld voor universitair afgestudeerde aard- en milieuwetenschappers (AMW). Dit in opdracht van het Platform aard- en milieuwetenschappen van de Nederlandse universiteiten waar deze vakken worden gegeven, dat onder voorzitterschap staat van de Universiteit Utrecht. De achtergrond vormde de herziening van het sectorbeeld AMW door het Platform. Dat vergde een gedegen onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en de visie van het werkveld op toekomstige functies voor, en het profiel van afgestudeerde AMW’ers. Het onderzoek betrof kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Bij kwalitatief kan gedacht worden aan de consequenties voor functies en sectoren van enerzijds maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de noodzaak van energietransitie en zorg voor biodiversiteit, en anderzijds vakmatige ontwikkelingen, bijvoorbeeld van data science en systeemdenken. Bij het kwantitatieve aspect ging het om de geschatte omvang van de (nieuwe) arbeidsmarktbehoefte. De uitkomsten van het onderzoek gaven een scherp beeld van de samenstelling van het werkveld (de diversiteit aan sectoren en organisaties) en de arbeidsmarktbehoefte: de gevraagde vakkennis, competenties en interdisciplinaire vaardigheden van toekomstige afgestudeerden, in het licht van de verwachte ontwikkeling van het werkveld.

TU Delft: civiele techniek

Hanzehogeschool: MBRT-opleiding

 

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2