Klanttevredenheidsonderzoek

In het huidige marketingdenken zijn klantrelaties belangrijk: klantpartnerschap. Het is voor u van belang om te weten wat uw klant vindt van uw producten en diensten, van uw assortiment, uw prijs of van de kwaliteit die u biedt. Klanttevredenheidonderzoek kan u deze informatie geven.

Lexnova heeft ruime ervaring met klanttevredenheidonderzoeken in de profit- en nonprofitsector.

PROJECTVOORBEELDEN
Menzis

Voor Menzis heeft Lexnova veel marktonderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid. Voorbeelden zijn onderzoek naar de tevredenheid van verzekerden die gebruik maken van het zittend ziekenvervoer per taxi en een onderzoek naar het gebruik van diabetes-hulpmiddelen.

Gemeente Groningen – klanttevredenheid zakelijke markt Milieudienst

De Milieudienst verzorgt de afvalverwerking en reiniging in de gemeente Groningen. Regelmatig wordt daarbij de tevredenheid gemeten van burgers en van bedrijven en instellingen. Lexnova heeft de klanttevredenheid over en de naamsbekendheid van de Milieudienst onderzocht onder de zakelijke klanten. Beantwoord zijn onder andere de volgende vragen:

  • Hoe hoog is de spontane en ‘geholpen’ naamsbekendheid van de Milieudienst en die van haar belangrijkste concurrenten?
  • Hoe tevreden is men over de dienstverlening van de betreffende afvalinzamelaar?
  • Welke dienstverleningsaspecten zijn belangrijk?
  • Hoe zoeken bedrijven en instellingen informatie over afvalinzamelaars?
  • Welke diensten van de Milieudienst zijn bekend bij de zakelijke markt en in welke mate?

gemeente groningen milieudienst