Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid

Met het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) van Lexnova meet u of de medewerkers aan uw eisen voldoen. De tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers hebben effect op de ervaring van de klant met uw bedrijf. En uw medewerkers bepalen grotendeels de resultaten van uw organisatie. Daarnaast zorgen tevreden medewerkers voor een betere interne sfeer en minder uitval.

In een overzichtelijke rapportage kunt u verschillende aspecten van uw bedrijf in kaart laten brengen. Lexnova levert onderzoek op maat en focust op specifieke aspecten die voor u als klant belangrijk zijn. De vragenlijst wordt daarom afgestemd op uw wensen en eventuele interne aandachtspunten. Op basis van onze onderzoekservaring hebben wij een scala aan essentiële vragen liggen die als basis kunnen dienen of richting kunnen geven.

Een tevredenheidonderzoek levert waardevolle informatie op voor uw organisatie. U krijgt inzicht in de mening van uw medewerkers over de organisatiecultuur en uw sterke en verbeterpunten vanuit het perspectief van de medewerkers. Met onze persoonlijke aanpak leveren wij bovendien waardevolle specifieke informatie die aansluit bij de doelstellingen van uw organisatie. U kunt denken aan thema’s zoals: betrokkenheid, doorgroeimogelijkheden, verwachtingen, motivatie, loyaliteit, interne communicatie, de organisatiecultuur (e.g. ruimte voor eigen initiatief) of de samenwerking tussen teams.

Een eerste medewerkersonderzoek kan dienen als een nulmeting, waarna er na een vaste periode (meermaals) opnieuw gemeten kan worden. Daarnaast kan een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid aangevuld worden met een spiegelonderzoek. In dit onderzoek wordt de tevredenheid van uw medewerkers naast de verwachtingen van uw organisatie gelegd. Zo wordt er een intern referentiekader gecreëerd waarmee de uitkomsten van het MTO kunnen worden vergeleken.

In onze heldere rapportages leggen wij verbanden tussen verschillende thema’s en vergelijken wij de uitkomsten tussen verschillende groepen (zoals bijvoorbeeld verschillende teams). Wij leveren zo bruikbare handvaten ten behoeve van het verhogen van de tevredenheid van uw medewerkers en het intern draagvlak binnen uw organisatie. Medewerkersonderzoeken zijn mogelijk op elk niveau, bijvoorbeeld per locatie, afdeling of team.

Bij de meeste medewerkerstevredenheidonderzoeken worden online vragenlijsten gebruikt. Door onze uitgebreide jarenlange ervaring met deze methode, zijn wij in staat de doelen van het onderzoek om te zetten naar een bondige en heldere vragenlijst voor de deelnemers. Maar ook een combinatie van vragenlijsten met kwalitatief onderzoek, zoals interviews en focusgroepen, behoort tot de mogelijkheid. Lexnova kan samen met u kijken naar uw behoeftes en wensen en het MTO daarbij laten aansluiten. Wij bieden persoonlijk contact en begeleiding bij elke fase van het onderzoek. Uiteraard behoort een eventuele presentatie (op locatie) ook tot de mogelijkheden.

PROJECTVOORBEELDEN
KwadrantGroep - medewerkerstevredenheidsonderzoek

In opdracht van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp (voorheen De Friese Wouden) heeft Lexnova een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd onder meer dan 2.200 medewerkers. Daarnaast heeft Lexnova een spiegelonderzoek gedaan onder leidinggevenden.

In opdracht van Lentis is onder medewerkers een werkbelevingsonderzoek uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de werkbeleving en verminderen van de psychische klachten en verzuim. Dit wordt gedaan door via een vragenlijst te inventariseren welke factoren de werkbeleving positief beïnvloeden en welke factoren aandacht behoeven.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2