Onderzoek energietransitie Drents parlement gepubliceerd

Eind 2019 is in opdracht van het Drents parlement door Lexnova onderzoek gedaan naar draagvlak en participatie in de Drentse energietransitie. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de manier waarop inwoners van Drenthe betrokken willen worden bij de klimaat- en energietransitie en hoe zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen. Op 24 april heeft het Drents parlement het onderzoeksrapport gepubliceerd. Het onderzoeksrapport wordt later dit jaar in samenhang met de concept-RES (Regionale Energiestrategie) besproken.

Nieuwsbericht Drents parlement: Energietransitie - wat vinden de Drenten? 
Nieuwsbericht Lexnova: presentatie onderzoeksresultaten
Meer over onze dienstverlening over dit onderwerp: Energietransitie