Prinsjesdag: de onderwijsplannen voor 2020

Afgelopen dinsdag bood minister Hoekstra van Financiën tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Hierin staan onder andere de plannen voor het onderwijs in 2020. 

Net als vorig jaar moet OCW bezuinigen op hoger onderwijs. Daarvan slaat €15 miljoen neer bij hogescholen en €20 miljoen bij universiteiten. Aan de voorkant komt juist geld beschikbaar voor vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Door middel van vve kunnen peuters en kleuters met een risico op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand in hun jonge jaren worden ondersteund. Er wordt hiervoor structureel €170 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten en scholen. Deze landelijke ontwikkelingen onderstrepen eens te meer het belang van doelmatigheid in het onderwijs.