Uitslag MKB-vriendelijkste 2020/2021

De resultaten van het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente editie 2020/2021 zijn bekend! 

In dit gerenommeerde, tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland geven duizenden ondernemers aan hoe zij de gemeentelijke dienstverlening op tal van aspecten waarderen. Editie 2020/2021 betreft een bijzondere editie: de coronacrisis heeft de ondernemersdienstverlening onder uitzonderlijke druk gezet. Nu het onderzoek is afgerond kan de balans worden opgemaakt: wie zijn de winnaars? Hoe heeft de waardering van de ondernemersdienstverlening zich ontwikkeld? En welke stempel drukt de coronacrisis op de resultaten?

Trilogie Rijssen-Holten
Hoewel de concurrentie dichterbij komt, is Rijssen-Holten voor de derde keer op rij de MKB-vriendelijkste gemeente. De Overijsselse gemeente haalt de hoogste overall score (een 7,9 tegenover landelijk gemiddeld een 6,95). Ook haalt de gemeente de 1e positie waar het gaat om communicatie en beleid en de 3e positie op het gebied van de prijs-kwaliteitverhouding (een 7,7 tegenover landelijk gemiddeld een 6,4).

Eindhoven MKB-vriendelijkste stad
Opvallend is de positionering van de grote steden dit jaar. Die doen het aanmerkelijk beter dan andere jaren: dit jaar staan er vijf steden uit de G40 in de top 10, waar twee jaar terug geen enkele stad uit de G40 in de top 10 stond. Eindhoven mag zich op grond van het onderzoek de MKB-vriendelijkste gemeente van de G40 noemen. De lichtstad van Nederland eindigt, net achter Rijssen-Holten en voor Almere, op de tweede plek. Eindhoven neemt als MKB-vriendelijkste stad het stokje over van Almere. Almere was twee jaar geleden met een 11e plek de best scorende gemeente van de G40, dit jaar staat de gemeente op de 3e plek. De andere steden in de top 10 zijn Deventer (5e), Tilburg (6e) en Breda (7e).

Landelijk hogere waarderingen
Landelijk wordt de ondernemersdienstverlening van gemeenten gemiddeld hoger gewaardeerd. Op alle basispijlers van het onderzoek is sprake van een stijging ten opzichte van 2018/2019. Zo is de algehele tevredenheid over de dienstverlening gestegen van een ruime 6 naar bijna een 7. Vergelijkbare stijgingen zien we bij de pijler communicatie & beleid en bij de pijler voor de prijs-kwaliteitverhouding van gemeenten.

Coronacrisis drukt stempel
De ondernemers geven overwegend aan dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft op de eigen onderneming. De gemeentelijke dienstverlening rondom de coronacrisis waarderen zij gemiddeld met een ruime 6. Hierbij is er sprake van samenhang: ondernemers die zeggen negatiever te zijn getroffen door de coronacrisis geven gemiddeld een lagere waardering voor de dienstverlening. Deze waardering blijkt niet eenduidig samen te hangen met de regio of het moment van enquêteren (vroeg of laat in de onderzoeksperiode), maar verschilt wel per sector en bedrijfsgrootte.

Onderliggende verschillen
Zowel bij de basispijlers als bij de corona-gerelateerde vragen zijn er wezenlijke onderliggende verschillen te zien op basis van de achtergrondkenmerken sector en bedrijfsgrootte. Om te beginnen met de sector. Ondernemers in de sectoren horeca, toerisme en recreatie geven aan negatiever getroffen te zijn door de coronacrisis dan ondernemers in andere sectoren. De ondernemers in deze sectoren geven dan ook, in lijn met de geconstateerde samenhang tussen getroffenheid en waardering, een lagere waardering voor de dienstverlening. Een vergelijkbaar beeld is te zien bij de bedrijfsgrootte: kleinere ondernemers (zzp’ers en ondernemers met minder dan tien medewerkers) zeggen negatiever getroffen te zijn door de coronacrisis en geven gemiddeld een lagere waardering voor de dienstverlening dan grotere ondernemers.

De landelijke resultaten wijzen erop dat ondernemers en gemeenten naar elkaar toe zijn gegroeid sinds de voorgaande editie. Ondernemers zien de (extra) inspanningen van de gemeenten en laten dit blijken met een hogere waardering (gemiddeld). Hiervoor verdienen alle gemeenten, ongeacht de behaalde positie, een groot compliment. 

Ook gemeenten die niet actief hebben deelgenomen kunnen een (compacte) rapportage bestellen van hun resultaten.