Imago

Imago

Naamsbekendheid- en imago-onderzoek
Lexnova heeft ruime ervaring met naamsbekendheid- en imago-onderzoeken. Wij voeren dit type onderzoek regelmatig uit voor onderwijsinstellingen. Ook voor het primair onderwijs doen wij kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen) en kwantitatief onderzoek (enquêtes) naar het imago. De onderzoeken kunnen uitgevoerd worden onder diverse doelgroepen, zoals studenten, werkgevers of klanten.

Met behulp van naamsbekendheid- of imago-onderzoek kan Lexnova bijdragen aan de merkpositionering/brand image management van uw organisatie. Een goede naamsbekendheid, goed imago en succesvolle merkpositionering/brand image management is van doorslaggevend belang voor de marketing en communicatie van uw organisatie. Een goede naamsbekendheid en goed gecommuniceerd imago versterkt de positie van uw organisatie en creëert onderscheid met uw concurrentie. Succesvolle merkpositionering/brand image management verbetert de performance van uw identiteit of merk als organisatie.

Met het naamsbekendheid- en imago-onderzoek van Lexnova komt u de waarde van uw merk of uw organisatie te weten. De volgende vragen staan onder andere centraal:

 • Is uw organisatie bij uw doelgroep in beeld?
 • Waar staat uw organisatie? Wat is het profiel van uw organisatie?
 • Waar staat uw doelgroep? Wat is het profiel van uw doelgroep?
 • Sluit uw identiteit of merk aan bij uw doelgroep?
Bovendien kijken we bij het naamsbekendheid- en imago-onderzoek ook naar uw concurrenten. Zo kunnen we vaststellen in welke mate een eventuele herpositionering kan bijdragen aan de verbetering van uw (concurrentie)positie.

Afhankelijk van de specifieke onderzoeksvragen maken we gebruik van de volgende onderzoekstechnieken:

 • Dataverzameling en -analyse
 • Interviews (face-to-face, telefonisch, videogesprek)
 • Groeps- en paneldiscussies en focusgroepen
 • Online enquêtes met behulp van bijpassende software
Vraag vrijblijvend een offerte aan


Projectvoorbeelden


Hanzehogeschool Groningen – identiteit en imago

Voor de Hanzehogeschool Groningen hebben we in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het imago en de identiteit van de hogeschool. De Hanzehogeschool Groningen is de grootste hogeschool in het Noorden en biedt opleidingen in een breed scala van sectoren aan.

Het doel van het onderzoek was om het imago en de identiteit van de Hanzehogeschool in kaart te brengen. De hogeschool wilde graag weten hoe de buitenwereld haar ziet en hoe haar imago zich verhoudt tot de identiteit. Lexnova heeft dit onderzoek in 2009 ook voor de hogeschool uitgevoerd. De centrale hoofdvraag was:

 “Wat is de identiteit en het imago van Hanzehogeschool Groningen onder de verschillende doelgroepen?”

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag werd een kwantitatief onderzoek uitgevoerd middels een digitale enquête. Het onderzoek werd uitgevoerd onder acht verschillende doelgroepen: medewerkers, studenten voltijd, studenten deeltijd/duaal, cursisten, scholieren, werkveld, alumni en scholen (decanen en directeuren).

Het onderzoek resulteerde in diverse deelrapporten per doelgroep en een overkoepelend instellingsrapport voor alle doelgroepen gezamenlijk. Hierin kwamen conclusies met concrete actiepunten, handvatten en een vergelijking met het onderzoek uit 2009 naar voren.

Quadraam - naamsbekendheid en imago twee middelbare scholen

In opdracht van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam hebben de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd voor twee middelbare scholen.

In 2019-2020 heeft Lexnova een tweeledig onderzoek uitgevoerd voor een van de scholen, waarbij het doel enerzijds was om de naamsbekendheid en het imago van de school in kaart te brengen. Quadraam wilde graag weten in hoeverre basisscholen en ouders bekend zijn met de school en hoe er over de school wordt gedacht. Anderzijds was het doel om een beeld te krijgen van de behoeften die (toekomstige) leerlingen hebben aan aanvullende onderwijsvormen. We hebben verschillende onderzoeksmethoden toegepast om tot een zo volledig mogelijk antwoord te komen op de onderzoeksvragen, namelijk:

 • Diepte-interviews met intern begeleiders, leerkrachten groep 7/8 en directie van regionale basisscholen
 • Enquête onder ouders uit de regio met kinderen in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
 • Focusgroep met een aantal ouders dat dieper wilde ingaan op het imago van de school en de behoeften die hun kinderen hebben aan onderwijsvormen
Ook voor een andere middelbare school van Quadraam heeft Lexnova in 2020 naamsbekendheid- en imago-onderzoek uitgevoerd. Quadraam ontving signalen dat het imago van de school niet op het gewenste niveau is. Het imago was echter nooit (kwantitatief) onderzocht. Om goed gefundeerde keuzes te kunnen maken over nodige vervolgstappen, was imago-onderzoek gewenst. Lexnova heeft onderzocht hoe ouders, huidige scholieren en medewerkers over de school denken en in hoeverre zij de school zouden aanraden aan anderen. Bij dit onderzoek is voor alle doelgroepen kwantitatief onderzoek ingezet middels digitale vragenlijsten.

Beide onderzoeken voor Quadraam resulteerden in diverse deelrapportages, met daarin concrete actiepunten en handvatten waar de school en Quadraam als overkoepelende organisatie mee aan de slag kunnen.

“Lexnova heeft ons professioneel en efficiënt door alle benodigde stappen geleid én daarbij ons volledig ontzorgd. Heel prettig was het contact en de afstemming, maar bovenal het meedenken over de optimale route. We zijn geen moment voor vervelende verrassingen komen te staan. Sterker, het onderzoekstraject leverde ons zelfs positieve verrassingen op. Zo kregen we ook veel informatie over het imago van de school én informatie die we ook voor enkele van onze andere scholen kunnen gebruiken. Wij kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking.” (Quadraam, 26-02-2020)

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2